Finans og investering er viktige temaer som angår både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva disse begrepene innebærer.

Hva er finans?

Finans er et område innen økonomi som omhandler hvordan man tilegner seg, forvalter og investerer penger. Dette er svært aktuelt både for enkeltpersoner, bedrifter og det offentlige. Dine økonomiske mål, enten du er privatperson eller du har en bedrift, kan oppnås ved bruk av finansielle instrumenter. Dette inkluderer blant annet aksjer og andre verdipapirer. Verbet «å finansiere» er avledet av begrepet finans, og innebærer å tilegne seg eller hente inn penger til et bestemt prosjekt.

Privat finans

Som privatperson dreier finans seg først og fremst om hvor mye penger du eller familien trenger i fremtiden. Dette kan for eksempel være penger til utdannelse, kjøp av bolig eller pensjonssparing. Hvis du tjener mer enn du bruker, kan overskuddet spares eller investeres. I motsatt fall kan du i mange tilfeller bli nødt til å låne penger.

Lån

Ved kjøp av dyre ting, for eksempel en ny bil eller ny bolig, må man som regel låne penger. Selv om man har god økonomi, er det naturlig nok vanskelig å sette av flere millioner kroner på bankkontoen. Ved kjøp av bolig blir du ganske sikkert spurt om å fremlegge finansieringsbevis. Et slikt bevis dokumenterer hvor mye penger du har å kjøpe for, i form av egenkapital og et eventuelt lån.

Investering

Hvis du derimot har mer penger enn du bruker, kan du velge å investere pengene dine. Investering innebærer å binde økonomiske midler i en viss tidsperiode, med forventning om å oppnå avkastning. Dette er aktuelt hvis du tjener mer penger enn du bruker. Når du skal foreta en investering, er det viktig å vurdere hvilke alternativer som er mest lønnsomme. I tillegg er det helt nødvendig å se på risikoen, da forskjellige investeringsobjekter kan medføre svært ulik risiko. Vanlige typer investering er aksjer og eiendom.