Finansielle instrumenter - Finansielle instrumenter

Økonomiske mål kan oppnås ved bruk av finansielle instrumenter, også kalt finansinstrumenter. Her ser vi nærmere på ulike typer finansielle instrumenter. Hva er finansielle instrumenter? Finansielle instrumenter er kontraktsfestede forpliktelser mellom to parter, enten i form av penger, eiendeler eller en rett til å motta/levere penger eller andre instrumenter. KontraktenLes mer