Finans og investering - Finans og investering

Finans og investering er viktige temaer som angår både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva disse begrepene innebærer. Hva er finans? Finans er et område innen økonomi som omhandler hvordan man tilegner seg, forvalter og investerer penger. Dette er svært aktuelt både forLes mer