Til hovedinnhold arrow-right arrow-left arrow-down arrow-up linkedin file-o file-pdf-o angle-down angle-up angle-right angle-left twitter facebook paper-plane google-plus

Mer enn 1-tall og 0-er

Bankbransjen vil endres radikalt de neste årene

Jo da, DeBank skal være gode både på ny teknologi og innovative løsninger. Men én ting er likevel sikkert, det skal ikke gå på bekostning av personlig kundebehandling.

– En av fordelene våre som nyetablert aktør, er at vi ikke har med oss gamle, kostbare tekniske løsninger. I stedet kan vi ta i bruk ny og brukervennlig teknologi i alle ledd, og vi kan også snu oss raskt om vi ønsker å gjøre endringer, forteller leder for forretningsutvikling og analyse i DeBank, Eric-Mathias Five.


Brukervennlig teknologi


Det er noe som kan komme godt med i årene som kommer. Bankbransjen er i endring og vil nok være nødt til å tilpasse seg kundenes behov og nye adferdsmønstre i større grad enn tidligere.

–  Vår bransje kommer til å bli dramatisk forandret de neste årene, og vi i DeBank skal være tidlig ute med nye løsninger. Men kun så lenge de kommer kundene våre til gode. For oss er brukervennlighet og personlig kundekontakt veldig viktig. Teknologi skal ikke gå på bekostning av dette, tvert om skal riktig utnyttelse gjøre oss enda bedre på nettopp disse områdene, sier Five.

Balanse mellom det digitale og det analoge


DeBank jobber først og fremst med forenkling av små og mellomstore bedrifters hverdag. 


– For å lykkes med dette er det balansen mellom teknologien, våre ansatte og våre samarbeidspartnere som er suksessfaktoren, heller enn teknologien i seg selv, sier han.

I utviklingen av nye teknologiske løsninger bruker DeBank kundene sine aktivt, og lar alltid utvalgte kunder kjøre pilottesting slik at de kan ta hensyn til tilbakemeldingene de får fra de som faktisk skal bruke løsningene.


– Bruksmønsteret til folk forandrer seg så raskt at vi må bruke mer penger på teknologi i dag, selv om den relativt sett er billigere enn for 10 år siden. Men for oss handler alt om å finne den rette balansen mellom det digitale og det analoge. Vi lever på kundenes premisser, og skal sørge for at deres brukeropplevelse overgår deres forventinger – uavhengig av flate, avslutter Five.

Vil du vite hva DeBank kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt