Bitcoin er en digital valuta som etter hvert har blitt svært populær som investeringsobjekt. Dette var den aller første kryptovalutaen, lansert så langt tilbake som i 2009. Bitcoin har flere fordeler, inkludert sikre og umiddelbare transaksjoner, økt anonymitet og lave gebyrer.

Alle bitcoin-transaksjoner går gjennom et desentralisert P2P-nettverk, direkte fra avsender til mottaker. Det finnes dermed ingen mellomledd, som i tradisjonelle pengeoverføringer.

Investering i bitcoin

Stadig flere ser på mulighetene for å investere i den populære kryptovalutaen. Verdien har mangedoblet seg siden den ble lansert, og mange tror derfor skipet har seilt. Andre tror det er vanskelig å komme i gang, at det er utrygt eller til og med ulovlig. Men, det er faktisk både enkelt og lovlig å investere i bitcoin.

Hvordan kjøpe bitcoin?

Før du setter i gang, bør du sørge for å forstå risikoen som er involvert. Du har kanskje lest at bitcoin stadig stiger i verdi, men sannheten er at kryptovalutaer er svært volatile. Kursen kan gå opp 10 % over natten, men den kan også falle like raskt. Du bør derfor vurdere nøye hvor mye du har råd til å investere, med tanke på den store risikoen.

Hvor kan man kjøpe bitcoin?

Du kan kjøpe bitcoin hos flere norske kryptobørser, for eksempel eToro og Plus500. Begge disse har godkjennelse av Finanstilsynet, slik at du kan være trygg på at de holder seg til reglene. I tillegg finnes det flere utenlandske børser, for eksempel Coinbase og Binance.

Hvordan lagre bitcoin?

Etter at du har kjøpt bitcoin, anbefales det at du lagrer dem i en digital lommebok. Kryptobørser er nemlig utsatt for hacking, og det sikreste er derfor å lagre kryptovalutaen i en lommebok som ingen andre har tilgang til. Men, sørg for å ta godt vare på nøkkelen – mister du denne, kan dine bitcoin være borte for alltid.…

I et stadig mer digitalisert samfunn finnes det flere investeringsmuligheter enn noensinne. I dag kan man investere i stort sett alt man kan tenke seg, fra fotballkamper til kryptovaluta til aksjer. I en økonomi vil det alltid være inflasjon. Det vil i praksis si at varer og tjenester blir dyrere og dyrere. Derfor er det en fordel å investere pengene sine på en måte som gjør at også de øker i verdi. I denne artikkelen ser vi på noen ulike investeringsmuligheter som finnes.

Kryptovaluta

Kryptovaluta har eksistert en stund. Det er rett og slett digital valuta som har en viss verdi regnet i kroner og øre. Det finnes svært mange forskjellige kryptovalutaer. Den mest kjente er bitcoin. Hvis man skal investere i kryptovaluta er det viktig å sette seg inn i for eksempel Hva er bitcoin og når det er lurt å plassere pengene sine i det. Kryptovaluta er en investeringsmulighet som kan mangedoble pengene dine på kort tid, men det er også stor fallhøyde i form av at du kan tape mye penger på kort tid. Derfor bør du aldri investere mer enn du har råd til å tape.

Eiendom

En annen god investeringsmulighet kan være eiendom. Historisk sett vil eiendom stige i verdi, og gjennom å for eksempel pusse opp en eiendom, kan man tjene gode penger. Eiendom regnes også for å være en trygg investering som med stor sannsynlighet vil gi en fortjeneste. Det er også mulig å leie ut eiendom, og på den måten få månedlige inntekter på det man eier.

I denne artikkelen har vi sett nærmere på investeringsmulighetene kryptovaluta og eiendom, og vi håper du som leser vil ha utbytte av artikkelen.…

Økonomiske mål kan oppnås ved bruk av finansielle instrumenter, også kalt finansinstrumenter. Her ser vi nærmere på ulike typer finansielle instrumenter.

Hva er finansielle instrumenter?

Finansielle instrumenter er kontraktsfestede forpliktelser mellom to parter, enten i form av penger, eiendeler eller en rett til å motta/levere penger eller andre instrumenter. Kontrakten for et finansielt instrument representerer en eiendel for den ene parten og et økonomisk ansvar for den andre.

Finansielle instrumenter kan deles inn i to hovedkategorier; komplekse og ikke-komplekse. Instrumentene kan dessuten plasseres i forskjellige eiendelsklasser, for eksempel aksjer, derivater og obligasjoner.

Ikke-komplekse finansielle instrumenter

Hvis du ikke har spesialkunnskap, er det best å holde seg til ikke-komplekse finansinstrumenter. Dette kan for eksempel være aksjefond eller hedgefond. Disse har en såkalt fondsforvalter, det vil si en profesjonell investor som har ansvar for fondet. Denne fondsforvalteren tar investeringsbeslutninger på dine vegne.

Aksjer: Aksjer er eierandeler i et selskap. Ved kjøp av aksjer, blir du medeier i det aktuelle selskapet. Eierandelen avgjøres av antall aksjer du eier i forhold til det totale antallet aksjer.

Obligasjoner: Obligasjoner er rentebærende verdipapir som kan likestilles med lån. Det er mulig å investere i obligasjoner gjennom fond, og investoren får renter på det aktuelle beløpet.

Verdipapirfond: Verdipapirfond er et kollektivt investeringsalternativ, der flere investorer går sammen om å plassere penger i verdipapirmarkedet. Slike fond har en profesjonell forvalter som kontrollerer investeringene.

Komplekse finansielle instrumenter

Handel med komplekse finansielle instrumenter, krever derimot god kunnskap om de underliggende eiendelene. Den vanligste typen komplekse finansinstrumenter er derivater. Disse er knyttet til og endrer verdi i takt med andre verdipapirer. CFD-er og opsjoner er eksempler på derivater.

Opsjoner: Opsjoner er derivatprodukter, som gir rett, men ikke plikt til, å kjøpe noe til avtalt pris. Det finnes både kjøps- og salgsopsjoner, og prisen bestemmes først og fremst ved bruk av teoretiske formler.

Finansielle differansekontrakter: Finansielle differansekontrakter kalles også CFD-er. Disse innebærer en avtale om å betale prisdifferensen til en underliggende eiendel, basert på en åpnings- og en sluttkurs.…

Her er alt du trenger å vite om ulike typer lån. På vår nettside gir vi deg informasjonen du trenger om finans, lån, investeringer, forsikring og ulike tilbydere av disse tjenestene. I denne artikkelen forklarer vi deg om de mest vanlige lånetypene.

Boliglån

De fleste i Norge eier bolig. Siden boliger er såpass dyre, har de fleste boliglån. Et boliglån kommer med pant eller sikkerhet i bolig. Det vil si at om du misligholder boliglånet ditt, kan banken i ytterste konsekvens selge boligen din for å få tilbake pengene sine. Siden boliglån kommer med sikkerhet, er renten lavere sammenlignet med andre typer lån.

Forbrukslån

Forbrukslån er usikrede lån. I motsetning til boliglån, som må brukes på bolig, kan man bruke forbrukslån på akkurat det man vil. Det kan være oppussing, feriereiser, bryllupsfest, rent forbruk eller annet. Noen tar også opp forbrukslån for å betale ned andre typer gjeld. Dette kalles for refinansiering. Forbrukslån har ofte høy rente.

Kredittkortgjeld

Hver gang man betaler med kredittkort tar man i praksis opp et lån. Man betaler med penger man ikke har og som man på et senere tidspunkt må tilbakebetale når kredittkortregningen kommer. De fleste kredittlån er rentefrie en viss periode, men dersom man ikke betaler regningen innen fristen begynner rentene å løpe. Renten på kredittkortgjeld er blant de høyeste i markedet.

Andre typer lån

De vanligste lånetypene er boliglån, forbrukslån og kredittkortgjeld, men det finnes også andre typer lån. De fleste som studerer, tar opp et studielån. Dersom du tar opp lån fra venner eller familie, er dette et privatlån. Det finnes også egne lån for bedrifter. Et rammelån er en type lån som kan gis til boligeiere som har betalt ned en del av boliggjelden sin.

Dessverre er det mange norske husholdninger som har mye lån og som er sårbare i forhold til fremtidige renteøkninger, og dette er grunnen til at man må være forsiktig med lån. Uansett hvilke typer lån du har, ta ikke opp mer lån enn det du greier å betjene.…

Finans og investering er viktige temaer som angår både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva disse begrepene innebærer.

Hva er finans?

Finans er et område innen økonomi som omhandler hvordan man tilegner seg, forvalter og investerer penger. Dette er svært aktuelt både for enkeltpersoner, bedrifter og det offentlige. Dine økonomiske mål, enten du er privatperson eller du har en bedrift, kan oppnås ved bruk av finansielle instrumenter. Dette inkluderer blant annet aksjer og andre verdipapirer. Verbet «å finansiere» er avledet av begrepet finans, og innebærer å tilegne seg eller hente inn penger til et bestemt prosjekt.

Privat finans

Som privatperson dreier finans seg først og fremst om hvor mye penger du eller familien trenger i fremtiden. Dette kan for eksempel være penger til utdannelse, kjøp av bolig eller pensjonssparing. Hvis du tjener mer enn du bruker, kan overskuddet spares eller investeres. I motsatt fall kan du i mange tilfeller bli nødt til å låne penger.

Lån

Ved kjøp av dyre ting, for eksempel en ny bil eller ny bolig, må man som regel låne penger. Selv om man har god økonomi, er det naturlig nok vanskelig å sette av flere millioner kroner på bankkontoen. Ved kjøp av bolig blir du ganske sikkert spurt om å fremlegge finansieringsbevis. Et slikt bevis dokumenterer hvor mye penger du har å kjøpe for, i form av egenkapital og et eventuelt lån.

Investering

Hvis du derimot har mer penger enn du bruker, kan du velge å investere pengene dine. Investering innebærer å binde økonomiske midler i en viss tidsperiode, med forventning om å oppnå avkastning. Dette er aktuelt hvis du tjener mer penger enn du bruker. Når du skal foreta en investering, er det viktig å vurdere hvilke alternativer som er mest lønnsomme. I tillegg er det helt nødvendig å se på risikoen, da forskjellige investeringsobjekter kan medføre svært ulik risiko. Vanlige typer investering er aksjer og eiendom.…

På vårt nettsted finner du alt du trenger å vite om lån, finans, investeringsmuligheter, forsikring og aktører som tilbyr disse tjenestene. I denne artikkelen kommer vi med noen gode tips for deg som skal ta opp lån og boliglån.

Du må være kredittverdig

Ikke alle som søker lån for innvilget søknaden. For å kunne få lån, må du ha kredittverdighet. Det vil si at du må kunne sannsynligjøre at du har evne og vilje til å betale tilbake det du skylder. Dersom du har lav inntekt i forhold til eksisterende gjeld, betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, vil du sannsynligvis få avslag på lånesøknaden. Det er grunnen til at du alltid bør rydde opp i økonomien din og gjøre opp gamle krav før du søker om nye lån.

Det lønner seg å sammenligne flere banker

Uansett hvilken type lån du skal ta opp, lønner det seg å sammenligne flere banker. Bankene opererer nemlig med ulike renter og vilkår, og prisen på lån (renten) vil ha stor betydning for hvor mye lånet kommer til å koste deg. De ulike bankene legger også vekt på ulike ting i søknaden. Det er grunnen til at du kan få avslag i en bank, mens en annen bank er villig til å gi deg lån.

For deg som skal ta opp boliglån

Dersom du skal ta opp boliglån, stilles det ekstra strenge krav til din økonomi. Du må kunne vise til minst 15% oppspart egenkapital. Med dagens høye boligpriser, kan 15% egenkapital utgjøre en ganske stor sum. Derfor bør du begynne å spare tidlig, for eksempel i BSU. Du har eller ikke mulighet til å ta opp mer gjeld tilsvarende 5 ganger din inntekt.

På vårt nettsted finner du mye nyttig informasjon om lån, investeringsmuligheter, forsikring og ligenende temaer. Dersom du fant denne artikkelen nyttig, sjekk ut en av våre mange andre nyttige artikler.…